1) De verkoper 

Maatschappelijke zetel: Noa Noir, Langeweg 14, 3550 Heusden-Zolder, België met als zaakvoerders Kristof Cucup en Karen Frederix. Ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) met als ondernemings- en BTW nummer BE 0525761774

2) Toepassingsgebied 

Elke bestelling geldt als aanvaarding door de consument van onze algemene voorwaarden, die integraal deel uitmaken van de overeenkomst, met uitsluiting van alle andere algemene of bijzondere voorwaarden uitgaande van de consument, behoudens uitdrukkelijk schriftelijk andersluidend beding. 

3) Prijzen en betalen 

Het aanbod bevat een duidelijke omschrijving van het aangeboden item. Deze bevat steeds de prijs en de eventueel aangeboden korting. Alle prijzen zijn inclusief BTW en exclusief verzendingskosten. 

Bij de webshop van Noa Noir heeft u de mogelijkheid om te betalen via: Bancontact /Mister Cash, Kredietkaart. 

Niet betaalde bestellingen worden na 5 dagen automatisch geannuleerd door de verkoper. 

Elke klacht betreffende een factuur dient, om ontvankelijk te zijn, gedetailleerd bij getekende brief of email te worden geformuleerd binnen de 5 dagen na ontvangst van de factuur. 

4) Verzending en ophalingen 

Noa Noir levert enkel binnen België. De levering van producten zal in de mate van het mogelijke gebeuren binnen het tijdstip dat in de orderbevestiging is doorgegeven door de consument en de betaling aan de verkoper werd vereffend door de consument. Foutieve doorgegeven leveringsadressen zijn de verantwoordelijkheid van de consument en kunnen aanleiding geven tot extra kosten. 

Behoudens anders omschreven omvatten onze prijzen niet het transport en de levering van de goederen bij de consument. De kosten van transport en levering worden afzonderlijk vermeld. 

De vermelde leveringstermijnen zijn niet bindend, maar worden louter ter indicatie gegeven. Vertraging qua levering kan géén aanleiding geven tot verbreking van de koop of betaling van schadevergoedingen ten voordele van de consument, behoudens in geval van opzettelijke vertraging. Wij hebben het recht gedeeltelijke leveringen te verrichten. 

Wanneer u als klant een bestelling plaatst en ervoor kiest om uw bestelling af te halen, wordt u geacht deze binnen een termijn van 7 dagen op te halen. Deze termijn start vanaf het moment dat alle bestelde producten klaarliggen. Wij sturen u een e-mail als uw bestelling compleet is en klaar voor afhaling. Indien u deze bestelling niet komt afhalen binnen deze termijn wordt er een bijdrage van 10 euro administratieve kosten aangerekend en word de factuur desondanks toch opgestuurd. 

Noa Noir kan niet verantwoordelijk geacht worden voor de beschadiging, diefstal of het verlies van goederen tijdens de verzending. Wij doen er alles aan om de goederen zo goed en veilig mogelijk te verpakken. 

5) Bedenktijd en retourzendingen 

In het kader van de verkoop op afstand aan consumenten die binnen het toepassingsgebied vallen van de Wet van 6 april 2010 heeft de consument het recht aan de verkoper mee te delen dat hij of zij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de 7dagen vanaf de dag die volgt op de levering. Met uitzondering van items waarop een korting van toepassing was, deze kunnen niet geretourneerd worden. Retours worden vergoed met een tegoedbon.
 

Dus, soldenartikelen kunnen niet geretourneerd worden! 

Juwelen

Ingeval de consument zich op deze mogelijkheid beroept, moet hij de goederen in originele staat, ongebruikt en onbeschadigd in de ongeopende verpakking, op eigen risico en kosten terugsturen naar Noa Noir, Langeweg 14, 3550 Heusden-Zolder. De consument dient ook een e-mail te sturen naar 'karenfrederix@hotmail.com' met reden van retour, naam, bestelnummer en eventueel telefoonnummer. Ongefrankeerde retourneringen zullen niet worden geaccepteerd. 

Mits aan de bovenstaande voorwaarden voldaan werd mag je binnen 2 weken een terugbetaling verwachten. 

Kleding

Is jouw bestelling niet naar wens, dan kun je de bestelling ruilen of retourneren. Binnen 14 dagen dient je bestelling bij ons binnen te zijn in de originele verzendzak/doos met het ingevulde bijgeleverde retourformulier erbij en zijn wij hiervan op de hoogte gesteld door middel van een e-mail naar karenfrederix@hotmail.com. Hierin graag jouw naam, ordernummer, het teruggestuurde fashion item of items en de reden van de retour(en). Mocht de retournering buiten de 14 dagen vallen, dan is een ruiling alleen nog mogelijk. Je wordt door middel van een e-mail hiervan op de hoogte gebracht. 

De kosten van de retourzending zijn voor eigen rekening. Daarnaast moet het item of de items in goede staat terug worden gestuurd. Dit betekent niet gedragen, voorzien van een kaartje en geen beschadigingen. Wanneer alle items van de bestelling terug worden gestuurd, dan sturen wij een tegoedbon.
Bewaar bij je retourzending wel altijd de track&trace code, zodat je het pakketje kunt volgen. 

Ons retouradres is:

Noa Noir

Langeweg 14

3550 Heusden-zolder

Dit is tevens het adres van onze winkel. Hier mogen de bestellingen ook terug worden gegeven of worden omgeruild. Het orderbedrag van de retour wordt dan ook als tegoedbon teruggeven. 

6) Garantie 

Onze waarborg beperkt zich tot de waarborg voor verborgen gebreken en de waarborg ingeval van consumentenkoop, beiden voorzien in het Burgerlijk Wetboek. 

Indien een product niet voldoet aan de overeenkomst dient de consument de verkoper hiervan binnen de 7 dagen volgend op de levering op de hoogte te brengen. 

De eventuele vergoeding hiervoor kan nooit groter zijn dan het gefactureerde/betaalde bedrag aan de consument. 

Gewoonlijke of normale slijtage, onopzettelijke of opzettelijke veranderingen toegebracht door de consument aan het product, het niet kunnen voorleggen van een factuur of geldend betaalbewijs en diverse nalatigheden zijn uitdrukkelijke maar daarom niet limitatieve uitzonderingen op het bovenvermelde garantiestelsel. 

7) Overmacht 

Wij zijn niet aansprakelijk voor een vertraging in de uitvoering of voor een niet-uitvoering van onze verbintenissen omwille van gebeurtenissen buiten onze normale controle, inbegrepen productieonderbrekingen, moeilijkheden bij aanvoer of tekorten aan grondstoffen, werkkrachten, energie of transport of vertragingen in transport, stakingen, werkonderbrekingen of andere collectieve arbeidsgeschillen, die hetzij onszelf, hetzij onze leveranciers raken, en dit zelfs indien deze gebeurtenissen voorzienbaar zijn. 

8) Klachten 

Wij trachten om de aangeboden artikelen zo nauwkeurig mogelijk te beschrijven en te verduidelijken aan de hand van foto's. 

Indien er zich typfouten voordoen (materiële vergissingen, misslagen), dan berust dit op een menselijke, onvrijwillige fout en kunnen hieraan geen rechten ontleend worden. 

Kleuren op de foto's kunnen ook licht afwijken van de echte kleuren. Instellingen en kwaliteit van jouw beeldscherm kunnen hierop een invloed hebben, alsook de lichtinval. Ruilingen op basis van kleurafwijkingen kunnen wij dan ook niet aanvaarden. 

Wij stellen alvast alles in het werk om onze producten zo goed mogelijk te controleren op eventuele fouten of gebreken. 

Elke klacht dient, om ontvankelijk te zijn, gedetailleerd via e-mail of aangetekende brief te worden geformuleerd binnen de 5 dagen na ontvangst van de goederen. 

Wij stellen alles in het werk om eventuele klachten te verhinderen, te verhelpen en op te lossen. Wij kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor letsels of schade voortkomend uit gebruik van onze producten. 

Indien je twijfelt aan een bepaald product of verdere info wenst, kan je ons altijd contacteren voor meer info via info@noanoir.be. 

9) Toepasselijk recht 

Alle overeenkomsten afgesloten met verkoper worden beheerst door het Belgisch recht. De Belgische rechtbanken zijn exclusief bevoegd.

 

 

 

© 2016 - 2024 Noa Noir | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel